0902 383 000

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

cũng như đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kế toán, kiểm toán.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng của Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán, diễn ra vào chiều ngày 2/7/2019. Ảnh: Đức Minh

Ngày 2/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán (QLGSKT&KT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong nửa đầu năm 2019, Cục QLGSKT&KT đã bám sát các mục tiêu cụ thể, tiếp tục triển khai “Chiến lược phát triển Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, cũng như triển khai Kế hoạch triển khai “Chiến lược Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Sau khi Luật Kế toán được ban hành, Cục QLGSKT&KT đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu cho Bộ Tài chính xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán đầy đủ và đồng bộ, bao gồm các lĩnh vực kế toán nhà nước, doanh nghiệp và kiểm toán, như các nghị định, các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và thông tư ban hành chế độ kế toán các lĩnh vực đặc thù.

Đánh giá về hoạt động thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán, ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục QLGSKT&KT cho biết, thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập đã được hình thành và phát triển được gần 27 năm, cho đến nay đã dần đi vào nề nếp; khung khổ pháp lý tương đối đồng bộ và ngày càng được hoàn thiện, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, góp phần tăng cường công khai thông tin minh bạch cho thị trường, đặc biệt là thị trường vốn.

Về chương trình công tác 6 tháng cuối năm, Cục trưởng Vũ Đức Chính đề nghị toàn đơn vị tập trung thực hiện tốt 4 mảng công tác trọng tâm, bao gồm:

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán như: Xây dựng đề án áp dụng chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, đề án công bố chuẩn mực kế toán công của Việt Nam, các thông tư hướng dẫn kế toán cho các lĩnh vực;

Tăng cường hoàn thiện các quy định pháp lý cũng như triển khai mạnh mẽ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kế toán, kiểm toán;

Đẩy mạnh công tác quản lý, thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán;

Nâng cao năng lực hoạt động của Cục QLGSKT&KT, đặc biệt là khả năng quản lý, giám sát hoạt động kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế quốc dân.

Đức Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.