0902 383 000

XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU MỚI NHẤT

  1. HÀNG XUẤT KHẨU RA KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM
  • Ngày xuất hóa đơn là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan: hay ngày xác nhận thông quan
  • Tỷ giá xuất hóa đơn: là tỷ giá mua vào chuyển khoản – Của ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản
  • Nội dung: kê chi tiết tiếng việt như hóa đơn thương mại và ghi chú số tờ khai, ngày tờ khai, tỷ giá
  1. HÀNG XUẤT VÀO KHU PHI THUẾ QUAN
  • Khi chuẩn bị xuất khẩu: Xuất “Phiếu xuất kho” và hóa đơn nháp
  • Sau khi tờ khai thông quan vẫn xuất hóa đơn như trường hợp xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ

Theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, công văn 8042/BTC-TCHQ

 

One thought on “XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.